خبرگزاری میزان – اولین دوره رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی با مشارکت و همکاری دبیرخانه سامانه ایده و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در بستر فضای مجازی برگزار شد که ۱۲ ایده از سوی داوران مورد بررسی و ارزیابی قرا گرفت. در این مرحله که به داوری ایده‌های واصله در زمستان سال […]

خبرگزاری میزان – اولین دوره رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی با مشارکت و همکاری دبیرخانه سامانه ایده و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در بستر فضای مجازی برگزار شد که ۱۲ ایده از سوی داوران مورد بررسی و ارزیابی قرا گرفت.

در این مرحله که به داوری ایده‌های واصله در زمستان سال ۹۹ اختصاص دارد، ایده‌ی «امکان مشاهده آنلاین محتویات پرونده» ارائه شده از سوی بابک گوزلی کچکاغی یکی از آموزگاران مقطع ابتدایی، ایده‌ی «قانونمند کردن شرکت‌های خصوصی، شناسایی پرسنل دولتی دارای شرکت ثبتی برای مهار تخلفات و تضاد منافع» ارائه شده از سوی سلیمان کریمی، ایده‌ی «میزان موزون» ارائه شده از سوی عباس شکوری و ایده‌ی «همیارفرهنگی قضا در آموزش و پرورش» ارائه شده از سوی مریم حیدری به عنوان ایده‌های برتر این دوره معرفی و به مرحله نهایی رویداد بزرگ دادنگار ایده که آذرماه امسال برگزار می‌شود راه یافتند.

همچنین سه ایده‌ی «امکان مشاهده آنلاین محتویات پرونده»، «میزان موزون» و «داوری آنلاین و گواهی امضای الکترونیک قرداداد‌های آنلاین» برای کسب حمایت شتاب‌دهی به مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه معرفی شدند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در انتهای هر فصل از سال، ایده‌های مطرح در سامانه ایده مورد بررسی و ارزیابی داوران قرار می‌گیرد و ۵ ایده برتر فصل به مرحله نهایی راه می‌یابند.

با توجه به اینکه هر سال پژوهشی از هفته پژوهش آغاز و به این هفته در سال بعد ختم می‌شود؛ اولین دوره رویداد ملی «دادنگار ایده» به ایده‌های مطروحه در فصل زمستان سال ۹۹ اختصاص داشت. در پایان سال پژوهشی یعنی آذر ماه امسال، مرحله نهایی رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی برگزار و از بین ۲۰ ایده منتخب که به مرحله نهایی راه یافتند، ایده برتر و شایسته تقدیر مشخص و معرفی می‌شوند. همچنین از بین ۲۰ ایده منتخب به انتخاب اعضای سامانه، یک ایده به عنوان «ایده منتخب مردمی» برگزیده خواهد شد.

انتهای پیام/