به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی از صاحبان سهام دعوت کرد که در روز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ به صورت آنلاین در مجمع الکترونیکی این شرکت حضور بهم رسانند. 

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی از صاحبان سهام دعوت کرد که در روز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ به صورت آنلاین در مجمع الکترونیکی این شرکت حضور بهم رسانند.