طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، اکبر پورخردمند به عنوان شهردار منطقه ۳ تبریز انتخاب و معرفی شد. به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۳ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و  مدیران این منطقه برگزار شد.   بر همین اساس، اکبر پورخردمند به عنوان […]طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، اکبر پورخردمند به عنوان شهردار منطقه ۳ تبریز انتخاب و معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۳ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و  مدیران این منطقه برگزار شد.  
بر همین اساس، اکبر پورخردمند به عنوان شهردار منطقه ۳ تبریز معرفی و از زحمات یعقوب وحیدکیا قدردانی شد.