به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، در دیدار هیات ترکمن به ریاست « وفا خواجه یف» معاون وزیر خارجه ترکمنستان با نمایندگان سازمان ملل در حوزه توسعه پایدار، اولویت‌های اجرای برنامه همکاری در زمینه مذکور برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ مشخص شد.  در این جلسه روسا و کارمندان وزارت امور خارجه، وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و […]

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، در دیدار هیات ترکمن به ریاست « وفا خواجه یف» معاون وزیر خارجه ترکمنستان با نمایندگان سازمان ملل در حوزه توسعه پایدار، اولویت‌های اجرای برنامه همکاری در زمینه مذکور برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ مشخص شد.

 در این جلسه روسا و کارمندان وزارت امور خارجه، وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و همچنین نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه از جمله روسا و نمایندگان واحدهای ساختاری سازمان ملل در عشق آباد حضور داشتند.

در آغاز این نشست، خواجه یف به پویایی بالای مشارکت استراتژیک ترکمنستان و سازمان ملل اشاره کرد که به صورت سیستماتیک در حال توسعه است.

سپس شرکت کنندگان اطلاعاتی در مورد اجرای تصمیمات اتخاذ شده در اولین جلسه عنوان کردند و همچنین در مورد استراتژی بسیج منابع برای اجرای برنامه، پیشنهاداتی داده شد.

علاوه بر این، تامین مالی و اجرای سازوکارهای جامع مالی سازمان ملل در ترکمنستان مورد توجه قرار گرفت.

انتهای پیام/