یعقوب هوشیار شهردار تبریز در اولین روز کاری خود که با ماه مبارک رمضان مصادف شده است، برای اهدای خون در سازمان انتقال خون حضور یافت. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار شهردار تبریز همزمان با اولین روز کاری  و پس از اتمام مراسم معارفه شهردار جدید،  با حضور در سازمان انتقال این روز  را […]یعقوب هوشیار شهردار تبریز در اولین روز کاری خود که با ماه مبارک رمضان مصادف شده است، برای اهدای خون در سازمان انتقال خون حضور یافت.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار شهردار تبریز همزمان با اولین روز کاری  و پس از اتمام مراسم معارفه شهردار جدید،  با حضور در سازمان انتقال این روز  را با اهدای خون شروع کرد.