شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: شهرک خاوران متمایز و متفاوت از سایر مناطق شهری تبریز بوده و در صورت توجه ویژه مدیریت کلان شهری، به اندازه کافی پتانسیل و ظرفیت حضور و بروز داشته و می‌تواند پاسخگوی نیازهای روز شهروندان تبریزی باشد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده با بیان اینکه در طول سالیان گذشته […]شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: شهرک خاوران متمایز و متفاوت از سایر مناطق شهری تبریز بوده و در صورت توجه ویژه مدیریت کلان شهری، به اندازه کافی پتانسیل و ظرفیت حضور و بروز داشته و می‌تواند پاسخگوی نیازهای روز شهروندان تبریزی باشد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده با بیان اینکه در طول سالیان گذشته موقعیت‌های مثبت در این شهرک به اندازه کافی عملی نشده است، عنوان کرد: ریل‌گذاری جدید با مدیریت اصولی و جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، تنها مسیر توسعه متوازن در شهرک خاوران و پاسخ به مطالبات مخاطبان و شهروندان تبریزی است.