به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، علی دقایقی، مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران گفت: در همین مدت ۶۵۴ متر مغزه‌گیری نیز محقق شد که در زمینه کسب اطلاع از شرایط مخازن نفتی و گازی بسیار مهم است. وی با اشاره به بومی‌سازی تجهیزات کاربردی در عملیات حفاری جهت‌دار و […]

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، علی دقایقی، مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران گفت: در همین مدت ۶۵۴ متر مغزه‌گیری نیز محقق شد که در زمینه کسب اطلاع از شرایط مخازن نفتی و گازی بسیار مهم است.

وی با اشاره به بومی‌سازی تجهیزات کاربردی در عملیات حفاری جهت‌دار و افقی که در نتیجه هم‌افزایی میان متخصصان این شرکت، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل شده است، اظهار کرد: هم‌اکنون با دستیابی به دانش فنی و مهندسی، تعدادی از قطعات و تجهیزات اساسی درباره حفاری افقی و جهت‌دار و مغزه‌گیری در حال ساخت است.

مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به توانمندی‌های این بخش از صنعت حفاری در ابعاد تجهیزات فنی، تخصصی، نیروهای کارآزموده و باتجربه، گفت: این مدیریت برای پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های شرکت‌های متقاضی آمادگی کامل دارد و ابتدای امسال در این زمینه درخواست‌های همکاری ازسوی شرکت‌های نفتی واصل شد که در دستور کار قرار گرفته است.