سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز در بازدید از اقدامات انجام یافته منطقه ۱ و در حوزه فضای سبز و ساماندهی پارک‌ها، این اقدامات را مثال زدنی دانست. به گزارش قلم پرس، داود باغی سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز به همراه معاونان و مدیران این اداره کل از پارک‌ها و فضاهای سبز سطح منطقه […]سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز در بازدید از اقدامات انجام یافته منطقه ۱ و در حوزه فضای سبز و ساماندهی پارک‌ها، این اقدامات را مثال زدنی دانست.

به گزارش قلم پرس، داود باغی سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز به همراه معاونان و مدیران این اداره کل از پارک‌ها و فضاهای سبز سطح منطقه ۱ و همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری این منطقه بازدید کرد.
وی گفت: اقدامات سخت‌افزاری در پارک‌ها از جمله ایجاد امنیت در شب به واسطه نورپردازی‌های جذاب و همچنین نصب مبلمان شهری در سطح این منطقه مثال زدنی است و پروژه‌های بسیاری در حوزه سرمایه‌گذاری با پتانسیل بالائی وجود دارد که توسط این منطقه پیگیری و در مراحل اجرائی است.