افزایش ۲۰ درصدی ردیف‌های تعرفه عوارض محلی
افزایش ۲۰ درصدی ردیف‌های تعرفه عوارض محلی

شهردار تبریز گفت: با توجه به هزینه‌ها و برابر سازی هزینه‌ها و درآمدها، ردیف‌های تعرفه عوارض محلی حداکثر ۲۰ درصد افزایش دارد. به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، ایرج شهین باهر در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با بیان این خبر گفت: در تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ برخی هزینه‌های عمرانی ۲۰۰ درصد و […]

شهردار تبریز گفت: با توجه به هزینه‌ها و برابر سازی هزینه‌ها و درآمدها، ردیف‌های تعرفه عوارض محلی حداکثر ۲۰ درصد افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، ایرج شهین باهر در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با بیان این خبر گفت: در تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ برخی هزینه‌های عمرانی ۲۰۰ درصد و حقوق ها حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
او ادامه داد: بر همین اساس در برخی ردیف ها افزایش داریم.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تعرفه عوارض محلی رسمیت دادن به برخی خدمات است، گفت: امسال تلاش کردیم برخی از اموری که در شهر رخ می‌دهد را شناسایی کرده و تعرفه قرار بدهیم.
شهین باهر در ادامه به موضوع بررسی این لایحه پرداخت و گفت: سال گذشته با یک اظهار نظر اعضای شورای شهر در ردیف‌های تعرفه تغییری اتفاق افتاد که باعث شد درآمد شهرداری از آن ردیف ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کند.
در ادامه این جلسه حسین زاده مدیرکل درآمد شهرداری تبریز با اشاره به ویژگی‌های تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ گفت: هیچ تغییر شکلی نسبت به تعرفه سال ۹۷ نداریم و عمده تغییرات ما در حوزه تغییرات محتوایی است.
او افزود: هیچ شهرداری به اندازه شهرداری تبریز دنبال شفاف سازی نیست و بر همین اساس کل تعرفه در سایت شهرداری قرار گرفته است.
حسین‌زاده گفت: فرمول‌ها نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.
او افزود: برخی موارد مانند کسر پارکینگ که باعث ایجاد رفتار چندگانه می‌شد از تعرفه حذف شده است.