افتتاح ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس
افتتاح ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

افتتاح ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس همزمان با هفته دولت ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، همزمان با هفته دولت و برگزاری آئین افتتاح  و کلنگ زنی طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور، ۲۰ […]


افتتاح ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

همزمان با هفته دولت ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، همزمان با هفته دولت و برگزاری آئین افتتاح  و کلنگ زنی طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور، ۲۰ طرح سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و کشاورزی با مجموع سرمایه گذاری ۸٫۸۴۷ میلیارد ریال و توسط بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس به بهره برداری می رسد.

مجموع این پروژه ها شامل ۱۵ طرح سرمایه گذاری در حوزه صنعت و ۵ طرح در حوزه کشاورزی می باشد که با بهره برداری از این ۲۰ طرح برای ۲۵۰ نفر شغل ایجاد می شود.