افتتاح واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند نسوان زندان مرکزی تبریز
افتتاح واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند نسوان زندان مرکزی تبریز

واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند نسوان زندان مرکزی تبریز طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش قلم پرس، طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و دادستان مرکز استان، واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند نسوان زندان مرکزی تبریز افتتاح و به بهره برداری رسید.
هدف از افتتاح واحد دادرسی الکترونیکی تسریع در رسیدگی به پرونده ها و تسهیل ارتباط با زندان تبریز و جلوگیری از تحمیل هزینه های بدرقه عنوان شده است.