ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب خداآفرین افتتاح شد.ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب خداآفرین افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی ساختمان دادسرای عمومی وانقلاب خداآفرین با حضور رئیس، دادستان، قضات و کارکنان دادگستری شهرستان از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس قوه قضائیه در دوم تیرماه افتتاح شد.
لازم به ذکر است این ساختمان با مساحت زیر بنای ۳۲۰ متر با مساعدت رئیس کل دادگستری استان طی مدت ۶ ماه به بهربرداری رسید.