پس از برگزاری انتخابات، اعضای هیئت مدیره جدید انجمن نمایش آذربایجان‌شرقی معرفی شدند. اعضای انجمن نمایش استان با برگزاری انتخابات، هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی را برای دوسال آینده انتخاب کردند. براساس این گزارش از بین ۱۰ کاندیدای شرکت کننده، بابک نهرین ، عباس خلیفه‌لو، محمد یوسفی‌زاده، محسن عبدلی و فرناز فتح‌راضی به عنوان […]

پس از برگزاری انتخابات، اعضای هیئت مدیره جدید انجمن نمایش آذربایجان‌شرقی معرفی شدند.

اعضای انجمن نمایش استان با برگزاری انتخابات، هیئت مدیره جدید انجمن
هنرهای نمایشی را برای دوسال آینده انتخاب کردند
.

براساس این گزارش از بین ۱۰ کاندیدای شرکت کننده، بابک نهرین ، عباس خلیفه‌لو،
محمد یوسفی‌زاده، محسن عبدلی و فرناز فتح‌راضی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره جدید
انتخاب شدند.

همچنین سیروس مصطفی و نازیلا ایرانزاد به عنوان اعضای علی‌البدل و بهمن تقی‌پور
به عنوان بازرس انتخاب شد
ند.