به گزارش شهریار، با توجه به تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح فهرصت رانندگان بیمه‌شده فعال درون‌شهری و با عنایت به آغاز اصلاح فهرصت اعلامی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افراد برخوردار از خدمات بیمه تأمین اجتماعی تحت عنوان راننده حوزه حمل و نقل فرآیند اجرایی رسیدگی به […]

به گزارش شهریار، با توجه به تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح فهرصت رانندگان بیمه‌شده فعال درون‌شهری و با عنایت به آغاز اصلاح فهرصت اعلامی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افراد برخوردار از خدمات بیمه تأمین اجتماعی تحت عنوان راننده حوزه حمل و نقل فرآیند اجرایی رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات در سامانه http://UTCMS.ir برای رانندگان به شرح ذیل است:
۱- کلیه امورات مربوط به استعلام وضعیت و درخواست دریافت بیمه تامین اجتماعی رانندگان فعال در حمل و نقل درون‌شهری در سامانه UTCMS.ir، بخش خدمات و زیرمجموعه بیمه تامین اجتماعی قابل انجام است.
۲- تمامی رانندگان می‌توانند وضعیت بیمه تامین اجتماعی خود را با زدن دکمه وضعیت بیمه تامین اجتماعی در این بخش استعلام کنند.
۳- افرادی که پیامک حذف از خدمات بیمه تامین اجتماعی را دریافت کرده‌اند طی مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت پیام فرصت دارند تا با مراجعه به بخش مذکور در بند یک و با زدن دکمه ((ثبت درخواست رسیدگی مجدد)) و تکمیل فرم‌های پیش‌رو، درخواست خود را برای بررسی مجدد وضعیت فعالیت خویش ثبت‌نام نمایند تا درخواست برای شهرداری و سازمان مورد نظر ارسال گردد.
۴- رانندگان در صورت عدم حضور در لیست بیمه تامین اجتماعی می توانند درخواست خود را برای بررسی مجدد وضعیت دریافت خدمات بیمه، با استفاده از گزینه ((ثبت درخواست بررسی مجدد)) ثبت کنند تا درخواست برای شهرداری و سازمان مورد نظر ارسال گردد.
۵- رانندگان پس از ثبت درخواست نیز می‌توانند با مراجعه به گزینه ((مشاهده وضعیت درخواست بررسی)) وضعیت درخواست خود را مشاهده و پیگیری کنند.
۶- در صورت تائید درخواست یا حذف از لیست بیمه، پیامک متناظر برای ایشان ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است که کلیه شاغلین حمل و نقل شهری و دارای پروانه فعالیت اعم از بار و مسافر که از سال‌های گذشته تاکنون برای آنها حق بیمه پرداخت شده و در وضعیت فعلی نیز در بانک‌های اطلاعاتی وزارت کشور بعنوان شاغل محسوب می‌گردند و برای آنها سهمیه سوخت در نظر گرفته می‌شود. همچنان بیمه آنها برقرار است. مهم اینکه با حذف یارانه بیمه رانندگان غیرواقعی و مهیا شدن ظرفیت جدید، اولویت برای قرار گرفتن در فهرصت بیمه با رانندگان تاکسی است. بنابراین تائید درخواست‌های دریافت بیمه برای کاربرانی که تاکنون واجد دریافت بیمه نبوده و در لیست دریافت بیمه نیستند بمعنی اضافه شدن این افراد به لیست بیمه‌شدگان نخواهد بود و فقط در صورت ایجاد ظرفیت مازاد در تعداد بیمه‌شدگان از سوی سازمان تامین اجتماعی، این افراد با توجه به عملکرد در اولیت دریافت بیمه قرار خواهند گرفت.