اکیپ‌های خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ اقدام به اصلاح، تعمیر و بازسازی ۸۰ پل آهنی سطح منطقه در محلات کم برخوردار کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدمات منطقه ۱ در راستای طرح “نگهداشت شهری”، اقدام به ساماندهی و اصلاح پل‌های آهنی سطح محلات کم برخوردار کردند که باعث ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احتمالی در […]اکیپ‌های خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ اقدام به اصلاح، تعمیر و بازسازی ۸۰ پل آهنی سطح منطقه در محلات کم برخوردار کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدمات منطقه ۱ در راستای طرح “نگهداشت شهری”، اقدام به ساماندهی و اصلاح پل‌های آهنی سطح محلات کم برخوردار کردند که باعث ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احتمالی در هنگام تردد عابران و خودروها شد.
هم‌اکنون ۸۰ پل آهنی سطح منطقه در این طرح قرار گرفته و توسط اکیپ‌های خدمات اجرائی و اصلاح شد.