استقلال وکیل به طریق اولی از اصول دادرسی عادلانه میباشد
استقلال وکیل به طریق اولی از اصول دادرسی عادلانه میباشد

استقلال کانونهای وکلا اهمیت بسزایی در نظام های حقوقی و قضایی داشته به طوری که داشتن وکلای مستقل هم از لحاظ بحث رعایت حقوق بشری و جذب سرمایه گذاری به کشور اعتبار بخشیده و حقوق عموم یک ملت را تامین میکند.

قلم پرس، یادداشت- علی مهدی زاده ؛ عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی: سال ۱۳۳۱ به منظور تشکیل نهادی مستقل از  قوای سه گانه وحاکمیت، برای دفاع از حقوق مردم ، فارغ از دغدغه و تشویشات ذهنی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری این نهاد مدنی کهن به تصویب رسید و به این منظور ۷ اسفند به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شده است.

در کنار اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی موظف به تربیت وکلای مستقل برای دفاع از حقوق مردم است، استقلال کانونهای وکلا اهمیت بسزایی در نظام های حقوقی و قضایی داشته به طوری که داشتن وکلای مستقل هم از لحاظ بحث رعایت حقوق بشری و جذب سرمایه گذاری به کشور اعتبار بخشیده و حقوق عموم یک ملت را تامین میکند.

رعایت حقوق بشری در یک کشور با وجود وکلای مستقل برای دفاع در محاکم وجهه بین المللی یک کشور را به نحو احسن حفظ می کند و از این منظر کشور در مظان اتهامات عدم رعایت حقوق بشری قرار نگرفته و موجبات فشار ها و محدودیت های بین المللی را منتفی میسازد.

از طرفی دیگر دارای نهاد مستقل موجب رغبت شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در دیگر کشورا به دلیل دفاع از حقوقشان توسط آن نهاد مستقل می شود، در غیر اینصورت هیچ سرمایه گذار خارجی بدلیل اینکه در صورت بروز اختلاف نهادی مستقل برای دفاع از حقوقشان وجود ندارد حاضر به سرمایه گذاری در کشوری که وکیل مستقل ندارد، نخواهد بود.

شهروندانی که حقوقشان تضییع شده و یا مورد ظلم واقع شده اند برای احقاق حق خود در محاکم وکیل انتخاب میکنند، وکیل مستقل در مقام دفاع بدون هیچ وهمه ای از جانب محاکم دادگاهی که منتصب حاکمیت هستند با جرٱت و شجاعت از حق موکل خود دفاع خواهد نمود ولی اگر مستقل نباشد در مقام دفاع نخواهد توانست از حق موکلش که لازمه اش مجادله و مباحثه علمی با قاضی دادگاه هست دفاع کند.

بعبارتی بهتر و روشنتر اگراستقلال قاضی از اصول دادرسی عادلانه است استقلال وکیل به طریق اولی از اصول دادرسی عادلانه میباشد.