شهردار تبریز از استقبال مدیریت شهری تبریز از ایده‌های راهبردی با قابلیت اجرایی در حوزه‌های مختلف شهری خبر داد.   به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با نخبگان سطح حوزه شهرداری منطقه ۴ تبریز اظهار کرد: تمایل به ارتباط مستمر با نخبگان داریم چرا که هم حوزه اندیشه مهم است و […]شهردار تبریز از استقبال مدیریت شهری تبریز از ایده‌های راهبردی با قابلیت اجرایی در حوزه‌های مختلف شهری خبر داد.  

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با نخبگان سطح حوزه شهرداری منطقه ۴ تبریز اظهار کرد: تمایل به ارتباط مستمر با نخبگان داریم چرا که هم حوزه اندیشه مهم است و هم ما نیاز داریم قضایا را از زوایای مختلف ببینیم.