ارتقای سطح کیفی خدمات صندوق اعتباری هنر از دغدغه های اصلی است
ارتقای سطح کیفی خدمات صندوق اعتباری هنر از دغدغه های اصلی است

وزیر فرهنگ ضمن بازدید از بخش های مختلف صندوق اعتباری هنر در جلسه هیات مدیره این صندوق گفت: ارتقای سطح کیفی خدمات صندوق اعتباری هنر از دغدغه های اصلی در دوره جدید از فعالیت وزارت فرهنگ است. محمدمهدی اسماعیلی در ابتدای این جلسه با تاکید بر این مطلب افزود: ضرورت دارد صندوق اعتباری هنر با […]وزیر فرهنگ ضمن بازدید از بخش های مختلف صندوق اعتباری هنر در جلسه هیات مدیره این صندوق گفت: ارتقای سطح کیفی خدمات صندوق اعتباری هنر از دغدغه های اصلی در دوره جدید از فعالیت وزارت فرهنگ است.

محمدمهدی اسماعیلی در ابتدای این جلسه با تاکید بر این مطلب افزود:
ضرورت دارد صندوق اعتباری هنر با برنامه‌ریزی دقیق و مدون به بالاترین سطح
خدمت رسانی نوین به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برسد و مجموعه وزارت فرهنگ در
این راستا حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

وی
در ادامه تاکید کرد: تمامی فعالیت‌های صورت گرفته در این صندوق باید طوری
برنامه‌ریزی شود که منجر به پویایی حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر شود تا اهداف
متعالی که در چشم انداز عملکرد صندوق اعتباری هنر در دوره جدید ترسیم شده،
تسهیل شود.
گفتنی است، جلسه هیات مدیره صندوق
اعتباری هنر  با حضور وزیر فرهنگ، محمود شالویی مدیرکل حوزه وزارتی،
سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل
خانه موسیقی، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و سایر اعضای هیأت مدیره
در محل صندوق اعتباری هنر برگزار شد.
یادآور می
شود، وزیر فرهنگ ضمن بازدید از بخش های مختلف صندوق اعتباری هنر در جریان
روند رسیدگی به درخواست اعضای این صندوق و همچنین متقاضیان عضویت قرار
گرفت.