ارائه خدمات ورزش های پروازی در ارس
ارائه خدمات ورزش های پروازی در ارس

ارائه خدمات ورزش های پروازی در ارس رویداد تابستانه ارس ارائه خدمات ورزش‌های پروازی به ارس‌وندان و گردشگران پاراموتور و پاراگلایدرسواری یازدهم تا هجدهم شهریورماه از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ شب بالن‌سواری شانزدهم تا هجدهم شهریورماه از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ شب ورودی جلفا – گیت قره‌بورون  


ارائه خدمات ورزش های پروازی در ارس

رویداد تابستانه ارس
ارائه خدمات ورزش‌های پروازی به ارس‌وندان و گردشگران
پاراموتور و پاراگلایدرسواری یازدهم تا هجدهم شهریورماه از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ شب
بالن‌سواری شانزدهم تا هجدهم شهریورماه از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ شب
ورودی جلفا – گیت قره‌بورون