ارائه برگ اخطاریه به اصناف سدمعبر کننده در خیابان ارتش شمالی
ارائه برگ اخطاریه به اصناف سدمعبر کننده در خیابان ارتش شمالی

ارائه برگ اخطاریه به اصناف سدمعبر کننده در خیابان ارتش شمالی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز از صدور برگ اخطاریه به مغازه های سد معبر کننده در خیابان ارتش شمالی خبر داد. به گزارش شهریار، رسول شایان، ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای جمع آوری و حذف اجناس مغازه های سد معبر کننده […]
ارائه برگ اخطاریه به اصناف سدمعبر کننده در خیابان ارتش شمالی

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز از صدور برگ اخطاریه به مغازه های سد معبر کننده در خیابان ارتش شمالی خبر داد.

به گزارش شهریار، رسول شایان، ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای جمع آوری و حذف اجناس مغازه های سد معبر کننده در خیابان ارتش شمالی عوامل تشخیص مزاحمت شهرداری منطقه ۸ با ارائه برگهای اخطاریه به اصناف این خیابان، تذکرات کتبی را در راستای جمع آوری سد معبر ایجاد شده به اصناف خیابان ارتش شمالی دادند.

وی افزود: در صورت عدم جمع آوری وسایل مذکور، بعد از ۲۴ ساعت عوامل سدمعبر منطقه ۸ اقدام به جمع اوری وسایل سدمعبر کننده مغازه ها خواهند نمود.