مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، گفت: اداره اطلاعات در انتخابات شورا تنها سوابق و مستندات را طبق قانون در اختیار هیات نظارت بر انتخابات می گذارد و تصمیم گیری رد و تایید داوطلب بر عهده هیات نظارت بر انتخابات شوراها است.

به گزارش قلم پرس، مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، با اشاره به تعیین صلاحیت ها در رده های مختلف مدیریتی و انتخابات اظهار داشت: ذره ای در انتخابات مجلس و شورا تفاوت قایل نیستیم و اداره اطلاعات در انتخابات شورا تنها سوابق و مستندات را طبق قانون در اختیار هیات نظارت بر انتخابات می گذارد و تصمیم گیری رد و تایید داوطلب بر عهده هیات نظارت بر انتخابات شوراها است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات اداره کل اطلاعات برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه کرونا گفت: طی یکسال گذشته، طی مجموع اقدامات صورت گرفته ضمن جلوگیری از کمبود الکل، مواد اولیه تولید محلولهای ضدعفونی، ماسک، امکانات پزشکی و دارو، در مواقع ضروری برای رفع کمبود تجهیزات درمانی نیز اقدام کردیم.

انتقاد از برخی میزهای خدمت در ادارات و سازمان ها 

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی  گفت: کمیته سلامت اداری طبق قانون باید در سازمانها تشکیل شود.

وی از برخی میزهای خدمت در ادارات و سازمان ها انتقاد کرد و افزود: برخی میز خدمت ها کارکرد اصلی خود را از دست داده اند و باید میز خدمت واقعی در ادارات تشکیل شود.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: باید در ادارات و سازمان ها به معنای واقعی به مسئله تکریم  ارباب رجوع توجه شود و سازمانها باید به خواست مردم توجه کنند.

وی نیاز امروز ادارات و سازمان ها را مدیران جهادی اعلام کرد و گفت:مدیر باید مشکل جامعه را مشکل خود بداند.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی مشارکت حداکثری در انتخابات را خواست نظام و عدم مشارکت را خواست دشمن دانست.

وی گفت: اداره کل اطلاعات استان تاکنون ۱۳ شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده است.

انتهای پیام/