شهردار تبریز اجرای پروژه‌های مسیرگشایی را یکی از راهکارهای احیا بافت فرسوده شهر عنوان کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از ساماندهی خیابان آبیاری که حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر رئیس کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر و شهرداران مناطق نیز وی را همراهی می کردند، اظهارداشت: متاسفانه […]شهردار تبریز اجرای پروژه‌های مسیرگشایی را یکی از راهکارهای احیا بافت فرسوده شهر عنوان کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از ساماندهی خیابان آبیاری که حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر رئیس کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر و شهرداران مناطق نیز وی را همراهی می کردند، اظهارداشت: متاسفانه در گذشته شاهد بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در این محل بودیم که با اجرای پروژه ساماندهی، وضعیت آن بهبود پیدا کرده است.