شهردار تبریز اجرای پروژه‌های مسیرگشایی را یکی از راهکارهای احیای بافت فرسوده شهر عنوان کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از ساماندهی خیابان آبیاری که حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر رئیس کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر و شهرداران مناطق نیز وی را همراهی می کردند، اظهار کرد: […]شهردار تبریز اجرای پروژه‌های مسیرگشایی را یکی از راهکارهای احیای بافت فرسوده شهر عنوان کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از ساماندهی خیابان آبیاری که حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر رئیس کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر و شهرداران مناطق نیز وی را همراهی می کردند، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته شاهد بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در این محل بودیم که با اجرای پروژه ساماندهی، وضعیت آن بهبود پیدا کرده است.