به گزارش شهریار،  در راستای ساماندهی محلات سطح منطقه طبق برنامه ریزی و نیازهای شهروندان با حضور کارشناسان فنی و عمرانی به ترتیب اولویت اجرائی می گردد که از ابتدای سال جدید نیز این اقدامات در قالب اکیپ های مختلف انجام و ساماندهی می گردد.این گزارش می افزاید : در همین راستا مسیر بلوار توانیر […]

به گزارش شهریار،  در راستای ساماندهی محلات سطح منطقه طبق برنامه ریزی و نیازهای شهروندان با حضور کارشناسان فنی و عمرانی به ترتیب اولویت اجرائی می گردد که از ابتدای سال جدید نیز این اقدامات در قالب اکیپ های مختلف انجام و ساماندهی می گردد.
این گزارش می افزاید : در همین راستا مسیر بلوار توانیر کوی دانشکده که در اولویت اجرائی قرار گرفته بود توسط اکیپ های آسفالت منطقه ۱ حدود ۸۰ تن آسفالت توزیع و اقدامات لازم انجام یافت.