سمپاشی گسترده درختان در فضاهای سبز تبریز همزمان با دیگر مراحل طرح کاشت زرشک اجرا می‌شود. به گزارش قلم پرس، در پی آغاز مراحل اجرایی طرح کاشت زرشک در فضاهای سبز سطح شهر تبریز، سمپاشی درختان و دیگر گونه‌های گیاهی موجود در این فضاها به صورت گسترده در حال اجرا است. مبارزه با آفات و […]سمپاشی گسترده درختان در فضاهای سبز تبریز همزمان با دیگر مراحل طرح کاشت زرشک اجرا می‌شود.

به گزارش قلم پرس، در پی آغاز مراحل اجرایی طرح کاشت زرشک در فضاهای سبز سطح شهر تبریز، سمپاشی درختان و دیگر گونه‌های گیاهی موجود در این فضاها به صورت گسترده در حال اجرا است.
مبارزه با آفات و بیماری‌ها و حفظ سلامت درختان و همچنین جلوگیری از شیوع آنها در فضاهای سبز در کنار برخی اقدامات فیزیکی مانند تقویت درختان صورت می‌گیرد.
سمومی که در این مرحله از سمپاشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عمدتاً از نوع حشره‌کش و قارچ‌کش به همراه کود شیمیایی است که در مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان و نیز تقویت گونه‌ها موثر است.