معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از تداوم عملیات سنگفرش خیابان آبیاری در کنار تخریب آسفالت قسمت سواره‌رو خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور توسعه معابر پیاده راهی در محدوده مرکزی شهر، از ماه گذشته معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، عملیات تخریب آسفالت و […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از تداوم عملیات سنگفرش خیابان آبیاری در کنار تخریب آسفالت قسمت سواره‌رو خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور توسعه معابر پیاده راهی در محدوده مرکزی شهر، از ماه گذشته معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، عملیات تخریب آسفالت و سنگفرش خیابان آبیاری را  آغاز کرده و در کنار سنگفرش پیاده‌روها، آسفالت کنی قسمت سواره رو مسیر را جهت اجرای سنگفرش انجام می دهد.