سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز اجرا و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام را یکی از شاخص‌های رشد عمرانی شهر دانست و توجه به این مهم را جزء بالاترین اولویت های معاونت عمرانی در اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرد. به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در رابطه با وضعیت مهمترین […]سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز اجرا و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام را یکی از شاخص‌های رشد عمرانی شهر دانست و توجه به این مهم را جزء بالاترین اولویت های معاونت عمرانی در اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرد.

به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در رابطه با وضعیت مهمترین پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرداری تبریز گفت: از جمله پروژه های مهم ناتمام در سال جاری اجرای پروژه های تقاطع های غیر همسطح روگذر ارتش – آزادی، روگذرمیدان شهید رحمان فروزنده، پل میدان شهید فهمیده(روگذر شمالی و جنوبی)،پل تقاطع رسالت –دیزل آباد و پل اتصال خاوران به میدان بسیج و اتوبان ولایت است که سعی داریم با تسریع در اجرای این پروژه ها شاهد اتمام آن ها باشیم.