شهردار منطقه ۲ تبریز به سرعت‌بخشی و جدیت در پیگیری اجرای پروژه‌های عمرانی، تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور که در جمع معاونان و مدیران سخن می‌گفت، به سرعت‌بخشی عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و جدیت در پیگیری اجرا و اولویت قرار دادن آن در همه فعالیت‌های شهرداری، تاکید کرد. وی همچنین خطاب به […]شهردار منطقه ۲ تبریز به سرعت‌بخشی و جدیت در پیگیری اجرای پروژه‌های عمرانی، تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور که در جمع معاونان و مدیران سخن می‌گفت، به سرعت‌بخشی عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و جدیت در پیگیری اجرا و اولویت قرار دادن آن در همه فعالیت‌های شهرداری، تاکید کرد.
وی همچنین خطاب به کارکنان منطقه به تکریم و خوش رفتاری بیش از پیش با ارباب رجوع و جدیت در انجام امور محوله اداری هم تاکید کرد.
علی پور در بخش دیگری از سخنان خود به آماده‌سازی منطقه جهت استقرار شهرداری ناحیه، افزایش بهره‌وری کارکنان از طریق کمیته منابع انسانی، رسیدگی به موضوعات رفاهی پرسنل هم اشاره کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و رسیدگی بموقع به پرونده‌های ارباب رجوع، همه جلسات خارج از وقت اداری برگزار می‌شود.
شهردار منطقه ۲ به کنترل پروژه‌ها و اعتبارات تخصیص یافته و کارهای انجام گرفته برای عملیات اجرائی پروژه‌ها هم تاکید کرد و گفت: پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه‌ها باید بیش از پیش کنترل شود.
علی پور در ادامه سخنان خود همچنین به فعالیت مضاعف در جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و جدیت بیشتر برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح حوزه نیز اشاره و اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در موعد آغاز مسافرت‌های گردشگران از اقصی نقاط کشور به کهن شهر تبریز و در راستای استقبال شایسته از آنان، حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز و پارک‌های تحت پوشش منطقه با هماهنگی معاونان و مسئولان نواحی، آماده‌سازی شود.