معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز کف‌سازی پیاده‌رو و دال‌گذاری روی آب‌رو کوچه قلی‌زاده در ۲۰ متری مارالان را آغاز کرد. به گزارش قلم پرس،  در این عملیات آسفالت‌ پیاده‌رو کوچه قلی‌زاده تخریب و جمع آوری شده و کف‌سازی آن در عرض ۵/۲ متر و در طول ۱۸۰ متر به منظور مناسب‌سازی پیاده‌رو برای عبور و مرور شهروندان […]معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز کف‌سازی پیاده‌رو و دال‌گذاری روی آب‌رو کوچه قلی‌زاده در ۲۰ متری مارالان را آغاز کرد.

به گزارش قلم پرس،  در این عملیات آسفالت‌ پیاده‌رو کوچه قلی‌زاده تخریب و جمع آوری شده و کف‌سازی آن در عرض ۵/۲ متر و در طول ۱۸۰ متر به منظور مناسب‌سازی پیاده‌رو برای عبور و مرور شهروندان اجرا ‌شد.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ همزمان با اجرای عملیات کف‌سازی پیاده‌رو، روی آب‌رو تازه تأسیس این کوچه را برای افزایش ایمنی و تعریض مسیر سواره‌رو برای ترافیک روان‌تر خودروها، با دال‌های بتنی ۵/۰ در یک متر دال‌گذاری می‌کند.