اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ در ناحیه ۲، به اجرای عملیات ساماندهی زیرباکس‌های مسیر خیابان توانیر و ۷ تیر در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدماتی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، اقدام به ساماندهی باکس‌ها و زیرباکس‌های سطح این منطقه کردند که در بخشی از […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ در ناحیه ۲، به اجرای عملیات ساماندهی زیرباکس‌های مسیر خیابان توانیر و ۷ تیر در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدماتی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، اقدام به ساماندهی باکس‌ها و زیرباکس‌های سطح این منطقه کردند که در بخشی از برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده، خیابان توانیر و ۷ تیر در این طرح قرار گرفته و زیرباکس‌های این دو مسیر اصلاح و ساماندهی شدند.
هم‌اکنون اکیپ‌های خدماتی در ناحیه ۲ منطقه ۱، همه زیرباکس‌های موجود در مسیرهای مذکور را ساماندهی و اصلاح و به اتمام رسانده‌اند.