اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات زیرسازی آسفالت مسیر ایستگاه تله کابین در محدوده عون بن علی کردند. به گزارش قلم پرس، یکی از مسیرهائی که بویژه در ایام تعطیل بسیار پرتردد بوده و شهروندان برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت حضور می‌یابند، مسیر تله کابین در محدوده عون […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات زیرسازی آسفالت مسیر ایستگاه تله کابین در محدوده عون بن علی کردند.

به گزارش قلم پرس، یکی از مسیرهائی که بویژه در ایام تعطیل بسیار پرتردد بوده و شهروندان برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت حضور می‌یابند، مسیر تله کابین در محدوده عون بن علی است که نیاز به ساماندهی و اصلاح آسفالت داشت. بر این اساس اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ ساماندهی این مسیر را در دستور کار خود قرار دادند.
هم اکنون عملیات زیرسازی و اصلاح آسفالت مسیر مذکور توسط اکیپ های عمرانی وارد مرحله اجرائی شده و پس از زیرسازی، آسفالت آن توزیع خواهد شد.