ترمیم و درزگیری آسفالت بلوار دکتر حسابی به منظور تسهیل عبور و مرور شهری توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز به اجرا درآمده است. به گزارش قلم پرس، در راستای سهولت تردد شهروندان از بلوار دکتر حسابی که از مهمترین مسیرهای عبوری شهر محسوب می‌شود، ترمیم و درزگیری آسفالت این مسیر به طور شبانه توسط معاونت […]ترمیم و درزگیری آسفالت بلوار دکتر حسابی به منظور تسهیل عبور و مرور شهری توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز به اجرا درآمده است.

به گزارش قلم پرس، در راستای سهولت تردد شهروندان از بلوار دکتر حسابی که از مهمترین مسیرهای عبوری شهر محسوب می‌شود، ترمیم و درزگیری آسفالت این مسیر به طور شبانه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به اجرا درآمده است.
بنا بر اعلام معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲، این عملیات به منظور افزایش عمر آسفالت با استفاده از قیر پلیمری به طور شبانه و از سوی اتوبان شهید کسائی به طرف بلوار دکتر حسابی و ابتدای راهنمائی در دو لاین کندرو مسیر اجرا شده و در لاین تندرو این بلوار تداوم می‌یابد.