شهردار تبریز از اجرای طرح ضربتی نگهداری شهر با اولویت محلات، در مناطق دهگانه شهرداری خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار با اعلام این مطلب اظهار کرد:  این طرح خدماتی شامل بخش های مختلفی بوده که از آن جمله می توان به تنظیف، لکه‌گیری آسفالت، رسیدگی به وضعیت روشنایی، امحای آگهی و دیوارنوشته‌ها، […]شهردار تبریز از اجرای طرح ضربتی نگهداری شهر با اولویت محلات، در مناطق دهگانه شهرداری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار با اعلام این مطلب اظهار کرد:  این طرح خدماتی شامل بخش های مختلفی بوده که از آن جمله می توان به تنظیف، لکه‌گیری آسفالت، رسیدگی به وضعیت روشنایی، امحای آگهی و دیوارنوشته‌ها، رنگ آمیزی جداول، جمع آوری خودروهای فرسوده و رها شده از سطح شهر اشاره کرد.