به گزارش شهریار، در این راستا واحد فضای سبز منطقه با تلفیقی از گلکاری پائیزی و چیپس چوب های رنگی را در تقاطع طالقانی با ارک جدید، اقدام به زیباسازی بصری این مسیر نموده است.در کنار آن تمامی فضاهای ممکن واقع در میدان شهدا، باغ گلستان، بلوار جمهوری و … مزین به چیپس چوب شده است.   بنابه اعلام حوزه […]

به گزارش شهریار، در این راستا واحد فضای سبز منطقه با تلفیقی از گلکاری پائیزی و چیپس چوب های رنگی را در تقاطع طالقانی با ارک جدید، اقدام به زیباسازی بصری این مسیر نموده است.
در کنار آن تمامی فضاهای ممکن واقع در میدان شهدا، باغ گلستان، بلوار جمهوری و … مزین به چیپس چوب شده است.   
بنابه اعلام حوزه فضای سبز منطقه۸، این فعالیت در سایر فضاهای سبز شهری تحت پوشش منطقه، ادامه خواهد یافت.