اجرای آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع
اجرای آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع

اجرای آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران توسط شهرداری منطقه ۵ آغاز شده است. به گزارش شهریار، این مسیر حدفاصل پمپ سی ان جی تا پل نصر ۲.۵ کیلومتر طول دارد. آسفالت مسیر یاد شده در مساحتی بالغ بر […]
اجرای آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع

آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران توسط شهرداری منطقه ۵ آغاز شده است.

به گزارش شهریار، این مسیر حدفاصل پمپ سی ان جی تا پل نصر ۲.۵ کیلومتر طول دارد.

آسفالت مسیر یاد شده در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع اجرا خواهد شد.

برای آسفالت رویه ضلع جنوبی اتوبان پاسداران ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

گفتنی است پیش از این آسفالت رویه ضلع شمالی حدفاصل بازار ماهی تا میدان شهید فهمیده به اتمام رسیده بود.