توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه شهری، عملیات نصب گاردریل در مسیر کمربندی میانی به انجام رسید. به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات نصب گاردریل در مسیر کمربندی میانی و در حد فاصل میدان افلاک نما و پل روگذر پیشقدم، […]توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه شهری، عملیات نصب گاردریل در مسیر کمربندی میانی به انجام رسید.

به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات نصب گاردریل در مسیر کمربندی میانی و در حد فاصل میدان افلاک نما و پل روگذر پیشقدم، در راستای افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه شهری و تامین امنیت عبوری شهروندان به هنگام تردد از این مسیر به انجام رسید.