خبرگزاری میزان – هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ بخشنامه شماره ۹۷.۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد. به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در […]

خبرگزاری میزان – هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ بخشنامه شماره ۹۷.۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد.

به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه‌های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال شود.

پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸.۲.۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸.۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه‌های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه‌های بیماران خاص ۳۶ برگ اعلام کرد و در سایر دفاتر تعداد نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت.

در این بخشنامه، موضوع مهلت دو ماهه برای اعمال کنترل و نظارت در تعویض دفترچه که در بخشنامه ۹۷.۱۱.۱۵ ذکرشده بود، تغییر نکرده بود.

بیشتر بخوانید:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ با این استدلال که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه همگانی و تامین اجتماعی به صورت بیمه حق همگانی است و وفق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان  و ارائه خدمات و مراقبت پزشکی لازم هستند و اینکه در بخشنامه موضوع شکایت، حقوق بیمه گزاران با  کاهش نسخ دفاتر بیمه محدود و حق استفاده از خدمات بیمه درمانی در موارد تعویض زودتر از دو ماه، محدود شده است که مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده۱۷ قانون بیمه همگانی می‌باشد و از طرفی اعمال کنترل و نظارت نباید موجب ایجاد محدودیت در استیفای حقوق عامه از بیمه خدمات درمانی گردد؛ لذا بخشنامه مذکور بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل  شد.

انتهای پیام/