به گزارش شهریار، رحیم برهان در تشریح برنامه هفته جاری فرهنگسراهای این منطقه در زمینه آموزش‌های شهروندی گفت: آموزش رفتارهای درست زیست‌محیطی باید از دوران کودکی فراگرفته شود تا تبدیل به یک باور ذهنی شود و این باور کودک را موظف می‌کند تا از زیستگاهی که در آن زندگی می‌کند، محافظت کند. وی یکی از […]

به گزارش شهریار، رحیم برهان در تشریح برنامه هفته جاری فرهنگسراهای این منطقه در زمینه آموزش‌های شهروندی گفت: آموزش رفتارهای درست زیست‌محیطی باید از دوران کودکی فراگرفته شود تا تبدیل به یک باور ذهنی شود و این باور کودک را موظف می‌کند تا از زیستگاهی که در آن زندگی می‌کند، محافظت کند.

وی یکی از تاکیدات کلاس‌های آموزش شهروندی با تمرکز بر نقش کودکان در حفظ محیط زیست را آشنایی کوچک شهروندان با بازیافت و استفاده مجدد از وسایل عنوان کرد و اظهار داشت: طی این آموزش‌ها با عنوان کلاس شهر سعی می‌شود که کودکان با مفاهیم بازیافت، استفاده مجدد از مواد و نحوه جمع‌آوری جداگانه زباله آشنا شوند تا با الگوبرداری از رفتارهای صحیح، برایشان تبدیل به عادت شود.

برهان با بیان اینکه تمام افراد جامعه با فعالیت های روزانه خود ردپایی از خود در طبیعت به جای می گذارند که تاثیرات آن تمام مردم شهر و حتی منطقه را متاثر می‌کند، افزود: آموزش رفتارهای درست در مقابل حفاظت از محیط زیست و حساس سازی شهروندان در مقابل محیط زیست و افزایش آگاهی آنها در این حوزه در قالب آموزش‌های شهروندی در فرهنگسراهای شهرداری منطقه هفت تبریز به صورت مستمر پیگیری می‌شود.