سرپرست سازمان میادین با بیان اینکه این سازمان آماده همکاری با سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف مشارکتی است، گفت: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری، بستری مناسب جهت سرمایه‌گذاری ایمن در حوزه عرضه مایحتاج عمومی، محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است.
سرپرست سازمان میادین با بیان اینکه این سازمان آماده همکاری با سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف مشارکتی است، گفت: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری، بستری مناسب جهت سرمایه‌گذاری ایمن در حوزه عرضه مایحتاج عمومی، محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است.