شهردار تبریز گفت: برخی اقدامات و پروژه ها وجود دارد که به دلیل ویترینی نبودن تاکنون انجام نشده است.

ایرج شهین باهر در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز، ساخت سلول شماره ۲ و ۳ لندفیل زباله گاه مرکزی شهر تبریز را پروژه ای زیرساختی خواند و گفت: این گونه پروژه ها به دلیل اینکه همیشه در گوشه و کنار هستند مورد توجه قرار نمی گیرند.

او با بیان اینکه  بی توجهی به پروژه های زیرساختی آفت کار ویترینی است، اظهار داشت: پروژه ساخت سلول شماره ۲ و ۳ و تکمیل تصفیه خانه شیرابه یکی از اساسی ترین پروژه های شهرداری در حوزه سلامت شهروندان است.

شهردار تبریز با انتقاد از برخی قراردادهایی که در سال های گذشته منعقد شده است گفت: برخی قراردادها طوری بسته شده اند که شهرداری تنها می تواند به صورت شفاهی اعتراض کند و بیشتر از این اختیاری در قرارداد منعقد شده ندارد.

ایرج شهین باهر ادامه داد: ما در حوزه پسماند عملا همه اختیارات را از دست داده ایم و نمی توانیم کاری در حوزه فرهنگ سازی، تفکیک زباله از مبدا، عقد قرارداد جدید برای تولید کمپوست و… داشته باشیم چرا که قرارداد شهرداری با صنعت سازان فتح این گونه تنظیم شده است.

او در ادامه با تاکید بر اینکه امروز در جهان همه به دنبال تکنولوژی هستند اظهار داشت: درخواست می کنم مسائلی که در قرارداد احداث نیروگاه زباله سوز وجود دارد را بررسی کرده و به مرحله اجرا برسیم.