اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ اقدام به هرس، فرم‌دهی و جوان‌سازی حدود پنج هزار درخت و ارقام ردیفی سطح این منطقه کردند. به گزارش قلم پرس، با توجه به آغاز فصل مناسب جهت هرس درختان به منظور پیرایش شاخ و برگ ها یا زدودن بخش های مرده و برای زیباتر شدن و کمک به […]اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ اقدام به هرس، فرم‌دهی و جوان‌سازی حدود پنج هزار درخت و ارقام ردیفی سطح این منطقه کردند.

به گزارش قلم پرس، با توجه به آغاز فصل مناسب جهت هرس درختان به منظور پیرایش شاخ و برگ ها یا زدودن بخش های مرده و برای زیباتر شدن و کمک به حفظ سلامت درخت و ارقام ردیفی، امور فضای سبز منطقه ۱ با برنامه‌ریزی مناسب و دقیق و با حضور کارشناسان این حوزه اقدامات اجرائی خود پیرامون هرس درختان ارقام ردیفی سطح منطقه را آغاز کرد.
هم اکنون اکیپ های منطقه اقدام به هرس، فرم‌دهی و جوان‌سازی حدود پنج هزار درخت و ارقام ردیفی در سطح این منطقه کرده اند که این اقدام همچنان تداوم خواهد داشت.