مدیرعامل سازمان عمران تبریز از آغاز عملیات اجرایی دوربرگردان کرکج در روزهای آینده خبر داد. به گزارش قلم پرس، حسین منیری‌فر اظهار کرد: پروژه دوربرگردان کرکج با هدف تسهیل در عبور و مرور برای اهالی کرکج و همچنین ایجاد دسترسی مناسب به بدنه بافت صنعتی موجود در آن منطقه احداث می‌شود.مدیرعامل سازمان عمران تبریز از آغاز عملیات اجرایی دوربرگردان کرکج در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش قلم پرس، حسین منیری‌فر اظهار کرد: پروژه دوربرگردان کرکج با هدف تسهیل در عبور و مرور برای اهالی کرکج و همچنین ایجاد دسترسی مناسب به بدنه بافت صنعتی موجود در آن منطقه احداث می‌شود.