شهردار منطقه ۶ تبریز از آغاز سم پاشی بهاره در سطح حوزه استحفاظی خبر داد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه اظهار کرد: جهت کنترل آفات گیاهی، بهبود و شادابی و رشد درختان به عنوان ریه های تنفسی شهر، طرح سمپاشی درختان و فضای سبز رفوژهای معابر و ۳۰ پارک و بوستان واقع در سطح حوزه […]شهردار منطقه ۶ تبریز از آغاز سم پاشی بهاره در سطح حوزه استحفاظی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه اظهار کرد: جهت کنترل آفات گیاهی، بهبود و شادابی و رشد درختان به عنوان ریه های تنفسی شهر، طرح سمپاشی درختان و فضای سبز رفوژهای معابر و ۳۰ پارک و بوستان واقع در سطح حوزه استحفاظی منطقه ۶ به همت سبزبانان زحمتکش منطقه انجام می‌شود.
انیسه افزود: وجود جاده های ترانزیتی و کارخانجات و صنایع مختلف و همجواری آنها با بافت های مسکونی اهمیت حفظ و احیای فضای سبز منطقه را دوچندان می‌کند که در همین راستا این عملیات در طول سال به صورت چند مرحله ای توسط واحد فضای سبز منطقه انجام می‌شود.
انیسه در پایان گفت: با توجه به ضرورت نکات ایمنی و ارتقای سطح سلامت ساکنان، از شهروندان تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از ورود سموم به اماکن با عوامل فضای سبز منطقه مشارکت و همکاری کنند.