قسمت تخریب شده کانال الهی پرست، توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز ترمیم و بازسازی می‌شود. به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ گفت: قسمتی از دیواره کانال الهی پرست که در اثر مرور زمان دچار ریزش شده بود، توسط پیمانکار مربوطه در حال تخریب و بازسازی مجدد است. وی […]قسمت تخریب شده کانال الهی پرست، توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز ترمیم و بازسازی می‌شود.

به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ گفت: قسمتی از دیواره کانال الهی پرست که در اثر مرور زمان دچار ریزش شده بود، توسط پیمانکار مربوطه در حال تخریب و بازسازی مجدد است.
وی افزود: به منظور جلوگیری از بروز حوادث به هنگام تردد اهالی ساکن در جوار این کانال، این عملیات با ترمیم دیواره سنگی و دیوارچینی مجدد اجرا می‌شود.
آدی بیگ اظهار کرد: در اثر مشکل فوق، شاهد فرونشست قسمتی از مسیر جوار کانال بودیم که این مشکل همزمان با رفع مشکل کانال، برطرف خواهد شد.