‌معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه مجاور پاساژ جواهر در پل قاری خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی گفت: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه مجاور پاساژ جواهر و درب باغمیشه را […]‌معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه مجاور پاساژ جواهر در پل قاری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی گفت: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه مجاور پاساژ جواهر و درب باغمیشه را که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می‌کرد، توسط عوامل  خدماتی منطقه ۸ اجرایی شده و آسفالت ریزی اساسی شد.
وی افزود: طی این طرح کلیه نقاط نیازمند این کوی، آسفالت ریزی و لکه گیری شده وبالغ بر ۱۰ تن آسفالت ریزی شد.