شهرداری منطقه ۳ تبریز، آسفالت لایه زیرین ۴۰۰ متر از طول ۶۰۰ متری خیابان انتظام را که در روزهای گذشته زیرسازی شده بود، اجرا کرده و همچنین طول ۲۰۰ متر باقی مانده این خیابان را که آسفالت‌تراشی شده بود، زیرسازی کرد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی لایه زیرین (بیندر)  در […]شهرداری منطقه ۳ تبریز، آسفالت لایه زیرین ۴۰۰ متر از طول ۶۰۰ متری خیابان انتظام را که در روزهای گذشته زیرسازی شده بود، اجرا کرده و همچنین طول ۲۰۰ متر باقی مانده این خیابان را که آسفالت‌تراشی شده بود، زیرسازی کرد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی لایه زیرین (بیندر)  در خیابان انتظام حد فاصل خیابان ارتش تا خیابان حافظ خبر داد و گفت: در این عملیات با ۴۵٠ تن آسفالت، ۴۰۰ متر از طول خیابان ۱۲ متری انتظام، آسفالت‌ریزی شد.
وی افزود: معاونت فنی و عمرانی منطقه قبل از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی لایه زیرین، آسفالت‌های فرسوده و کهنه ۴۰۰ متر از طول ۶۰۰ متری خیابان انتظام را آسفالت‌تراشی و زیرسازی کرده بود.
شهردار منطقه ۳ اظهار کرد: طول ۲۰۰ متر باقی مانده این خیابان بعد از اجرای عملیات آسفالت‌تراشی در روزهای گذشته، امروز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه زیرسازی شد و فردا نیز آسفالت‌ریزی لایه زیرین این قسمت اجرا خواهد شد.
پورخردمند گفت: آسفالت لایه رویه این خیابان به طول ۶۰۰ متر، بعد از استحکام‌یابی لایه زیرین با تردد چند روزه خودروها، آسفالت‌ریزی خواهد شد.