آزادی ۸۰  زندانی در اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری
آزادی ۸۰  زندانی در اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: به دنبال اجرای ماده 14 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری 80 نفر از زندانیان زندان مرکزی تبریز آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

به گزارش قلم پرس، بابک محبوب علیلو اظهار داشت: به منظور و تقویت بنیان خانواده و کمک به اصلاح وباز سازگاری زندانیان و در راستای کاهش جمعیت کیفری پرونده تعدادی از زندانیان در شورای طبقه بندی بررسی و اخلاق و رفتار وشرکت آنان دربرنامه اصلاحی وتربیتی تایید شده ومورد موافقت مسئولین زندان و همکاران ناظر بر زندان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به این موضوع ۸۰ نفر از زندانیان زندان مرکزی تبریز به استناد ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری از زندان آزاد می شوند.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: درراستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در حاشیه بازدید از زندان مرکزی تبریز،۴۰ نفر از زندانیان آزاد شدند.
وی ادامه داد: تعداد ۴۰ نفر دیگر از مددجویان نیز تا بیستم شهریورماه  از زندان آزاد خواهند شد.