آزادی ۵ نفر از زندانیان حوزه قضایی بخش ایلخچی در شهریور ماه سال جاری
آزادی ۵ نفر از زندانیان حوزه قضایی بخش ایلخچی در شهریور ماه سال جاری

رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی از آزادی 5 نفر از زندانیان حوزه قضایی بخش ایلخچی در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی محمدباقر فتحی اظهار داشت: در راستای سیاست های تحولی رئیس قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی و تاکیدات رئیس کل دادگستری استان، اقدامات مناسبی در حوزه قضایی ایلخچی طی ماه های اخیر آغاز شده است.
رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله با حمایت و تلاش های خیرین محلی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان حبس زدایی ۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد طی ماه جاری آزاد شده اند.