آذربایجان شرقی در ساختار اجرایی و سیستمی احیای دریاچه ارومیه حضور ندارد
آذربایجان شرقی در ساختار اجرایی و سیستمی احیای دریاچه ارومیه حضور ندارد

نماینده دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: در ساختار ستاد احیاء دریاچه ارومیه، آذربایجان شرقی حضور نداشته و ندارد و همکاری ما بر اساس احساس مسئولیت در مسائل زیست محیطی می باشد و بر این اساس موضوعات را  از آذربایجان غربی و دفتر مرکزی پیگیری می کنیم.

به گزارش قلم پرس، صفرزاده، نماینده دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروژه های زمان بندی شده است و انتظار نتیجه بدون توجه به زمان بندی منطقی نیست و ۷ سال اول پروژه مربوط به دوران تثبیت بود و در مقاطعی به تراز پیش بینی شده رسیده بودیم.

صفرزاده افزود: ۶۸ درصد از اعتبارات پرداختی پروژه احیای دریاچه ارومیه متمرکز بر سه پروژه سخت افزاری طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب، طرح انتقال آب از سد سیلو، طرح تکمیل تصفیه خانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود که در نتیجه اجرای آنها مجموعاَ حدود ۳/۱ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود و سوالی که برای فعالان محیط زیست مطرح هست، اینست که این پروژه ها که بیش از۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند در یک سال اخیر نواقص آنها چرا کامل نشده است.

نماینده دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان و سایر ارگان ها، مسئولیت مستقیم سیستمی و ساختاری در رابطه با احیای دریاچه ارومیه ندارند و در ساختار ستاد احیاء دریاچه ارومیه، آذربایجان شرقی حضور نداشته و ندارد و همکاری ما بر اساس احساس مسئولیت در مسائل زیست محیطی می باشد و بر این اساس موضوعات را  از آذربایجان غربی و دفتر مرکزی پیگیری می کنیم و با توجه به دغدغه های استان لازم است که در فاز دوم فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، استان در ساختار سیستمی ستاد احیاء تعریف شود. برای استان ما در مرکز آینده پژوهی و احیای دریاچه ارومیه که در آذربایجان غربی ایجاد شده، به اندازه یک دفتر  و کارشناس جایگاه تعریف نشده است.

در این جلسه مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان، اراضی مورد نیاز برای اجرای پایلوت کاربرد دو محصول برای کاهش مصرف آب کشاورزی یعنی هیدرومالچ و کودهای کندرها با استفاده از هیدروژل به روش پرتو دهی گاما و محصول هیدروژل جاذب آب مادام العمر مختص درختان مثمر را تحویل دهد تا پس از اجراء به صورت پایلوت و اخذ تاییدیه های زیست محیطی و احراز توجیه اقتصادی، نسبت به اجرایی کردن آن در سطح استان اقدام شود.