یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ Sunday, 25 September , 2022
کریستیان بوخ مان بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
وجود روابط تاریخی زمینه‌سار توسعه همکاری‌ها بین آذربایجان شرقی و استان استایر مارک ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

وجود روابط تاریخی زمینه‌سار توسعه همکاری‌ها بین آذربایجان شرقی و استان استایر مارک

وزیر ایالتی امور اقتصادی، گردشگری، اروپایی و فرهنگ، جمهوری فدرال اتریش گفت: وجود روابط تاریخی و اشتراکات فرهنگی بین دو استان می‌تواند زمینه‌سار توسعه همکاری‌ها باشد.